Neerlandsch grootste verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Diverse officiële archieven en online databases zijn geraadpleegd, evenals websites van stichtingen, 
lokale gemeenschappen en individuele onderzoekers. 

totaal aantal namen in lijst aanwezig:
(laatste update: 19-08-2017)

                                                  

definities voor verzet

Het plegen van een verzetsdaad is een meerduidig begrip. Het kan betekenen dat men op verschillende manieren afkeur laat blijken ten opzichte van de bezetter. Het zou bijvoorbeeld in kunnen houden dat men helpt illegale kranten te maken en/of te verspreiden. Behalve het gewelddadige verzet d.m.v. het plegen van overvallen op distributiekantoren (voedselbonnen), het plegen van aanslagen op strategische stellingen of mensen, was er ook het bespioneren van de vijand.

Verzet gold ook wanneer mensen onderdoken in de illegaliteit. b.v. om te voorkomen te werk gesteld te worden in Duitsland, of men kon mensen juist helpen onder te duiken. 

link voor definities: Lijst van soorten verzet, onderverdeeld in drie categorieën
namen als vertrekpunt

In tegenstelling tot andere databases, waarin soms extra informatie wordt verstrekt over de persoon d.m.v. summiere, soms zeer uitgebreide biografieën, zijn de artikelen over de verzetslieden hier een verzameling geworden van zoveel mogelijk bronnen. Het Neerlandsch Verzetsmonument leidt je daar naartoe via de naam van de verzetsstrijder. 
Neerlandsch Verzetsmonument

De voltooiing van deze lijst is nog lang niet in zicht! Op basis van bronnen die online zijn raad te plegen, valt er nog een hele hoop aan te vullen. 
Alle hulp daarbij is zéér welkom!

Deze bronnen zullen de lijst niet alleen doen groeien in omvang. Doordat veel namen voorkomen in verschillende bronnen, op verschillende lijsten staan, kan een enkele naam een verzameling worden van informatie die meer licht schijnt op iemands verleden dan voorheen!
Laatste nieuws:

http://neerlandsch-verzetsmonument.webnode.nl/


https://sites.google.com/site/neerlandschverzetsmonument/home/join%20us%20on%20Facebook%20button.png
Visitors:

https://translate.google.com/
select, copy and paste your 
txt for translation