Genealogische projecten

Groep 2000

Groep 2000 was een verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog in het gebied Amsterdam die 70 jaar lang vrijwel onbekend is gebleven. 

De groep werd in 1940 opgericht en door de oorlog geleid door Jacoba van Tongeren. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verzorgde zij zo'n 4.500 onderduikers. Groep 2000 telde ruim 140 leden. De reden dat Groep 2000 tijdens en na de oorlog onbekend is gebleven is het gebruik van codes in plaats van namen van de medewerkers, de onderduikers, de adressen en helpers etc. De sleutel van de code werd pas in 2014 gevonden. Daarom worden sinds 2015 steeds meer leden van Groep 2000 bekend.(bron)

Dit project is een productie van het Neerlandsch Verzetsmonument in samenwerking met Paul van Tongeren


Ondergrondse Pers 1940-1945


De ondergrondse pers 1940-1945 ("De Winkel" of "DOP") is een overzichtswerk van Lydia Winkel, waarin bijna alle bekende illegale bladen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven worden. 

Behalve bladen zijn ook pamfletten in het overzicht opgenomen. In totaal heeft Winkel 1176 uitgaven kunnen documenteren - al kwamen daar in de aanloop naar het boek nog eens 14 titels bij. In de tweede, door Hans de Vries herziene en uitgebreide, uitgave van 1989 is het aantal illegale uitgaven tot bijna 1300 gestegen.(bron)

Dit project is een productie van het Neerlandsch Verzetsmonument in samenwerking met het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranteno.l.v. initiatiefnemer Olaf Janssen, Koninklijkle Bibliotheek
Verzetsgroep Rolls Royce (R.R.) bestond uit jonge jongens, velen zaten nog op school. Sprake van een professioneel georganiseerde groep was er ook niet, maar daarom waren zij niet minder belangrijk.

Dit project is een productie van het Neerlandsch VerzetsmonumentCS-6 was de naam van een linkse Amsterdamse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De naam is afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam.

Dit project is een productie van het Neerlandsch Verzetsmonument