Getuigenissen

Mail uw getuigenis(en) over verzetsstrijders indien zij nog niet op het Nederlandsch Verzetsmonument voorkomen naar:

Een reden voor het ontbreken van een naam kan wijzen op het feit dat bronnen al wel voorhande zijn, maar nog niet zijn verwerkt op het Verzetsmonument.

Indien de naam nog niet voorkomt in bronnen die ik tot mijn beschikking heb, zullen de getuigenissen geplaatst worden op deze pagina, in de hoop dat meerdere afzonderlijke getuigenissen/bronnen* de deelname aan het verzet van de betreffende persoon kunnen bevestigen. Als dat het geval is, verplaatst de naam zondermeer naar het Verzetsmonument!

* Bronnen kunnen inhouden:
Brieven, dagboeken, verbale overdrachten, literatuur, websites etc.