Zoeken naar een naam:

 

Bovenaan de pagina, direct onder de naam van de website ziet u een zoekbalk met de opdracht:

 

- Plaats uw cursor in deze liggende blanco balk en tik de naam in die u wilt vinden op het monument.

- Druk vervolgens op Enter of klik op de knop; Deze site doorzoeken

De zoekresultaten worden nu direct gepresenteerd onder balk met de regels oranje gekleurde alfabetische links naar de afzonderlijke pagina’s.

- Klik op een van de gepresenteerde links in de lijst met zoekresulaten en u wordt doorgestuurd naar de juiste pagina. Daar aanbelandt, zult u handmatig moeten scrollen naar de naam van de persoon die u zoekt. 

 

  Zoeken naar bronnen:

 

Op bijvoorbeeld de pagina Aa / Amama treft u onder 7 regels links, twee kolommen:

In de linker kolom staan achter elke naam symbolen (met eventueel nummers) die verwijzen naar de juiste bron die u kunt terugvinden in de rechter kolom. De bronnen, in blauw weergegeven, zijn directe links naar een website waar meer informatie is te vinden over de persoon.

  Zoeken in het algemeen:Heeft u nog vragen, schroom dan niet en neem contact met mij op. Ik ben bereid het aan u uit te leggen hoe de website werkt net zolang totdat u het begrijpt.
Dimitri Gazan
  searching for a name:

 

At the top of the page, right under the banner with the name of the website, you will see a search bar with the command:

 

- Place your cursor in this lying blank bar and type in the name you want to find on the monument.

- Then press Enter or click the button; Deze site doorzoeken

The search results are now presented immediately under the bar with the lines of orange colored alphabetical links to the individual pages.

 - Click on one of the presented links in the search results list and you'll be redirected to the right page. There, you will need to scroll manually to the name of the person you are looking for.

  

  Search for resources:
 
For example, on the page Aa / Amama you will find two columns:

In the left column, behind each name are symbols (with any numbers) which refer to the correct source you can find in the right column. The sources, shown in blue, are direct links to a website where more information can be found about the person. Most websites will need to be translated through the translation capabilities of your own browser.

 Search in general:
If you have any questions, do not hesitate and contact me. I'm willing to explain to you how the website works just as long as you understand.
Dimitri Gazan